Grovsopsinsamling 2020

Grovsopsinsamling för privatpersoner utanför centralorten

Bor du utanför centralorten kan du lämna en del av ditt grovavfall vid vår grovsopsinsamling. Med grovavfall menar vi det som normalt inte får plats i ditt sopkärl. Det kan vara trasiga cyklar, gräsklippare, barnvagnar, möbler och byggmaterial. Allt grovavfall kan du sortera och lämna på Övreskog.
Bor du utanför centralorten kan du lämna följande grovavfall till vår grovsopsinsamling:

  • Porslin, glas, keramik
  • Trä, ej tryckimpregnerat
  • Små-elektronik
  • Brännbart
  • Skrot

Är du osäker på hur du skall sortera? Gå in på vår sorteringsguide eller ring oss oss gärna på: 0321-53 23 82.

Grovsopsinsamlingen sker kl.17.00-19.00 på nedan angivna datum. Varmt välkomna!

Grovsopinsamling 2020
Brännbart avfall
Metall och metallskrot
Ej brännbart avfall
Småelektronik
Trä, ej tryckimpregnerat