Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Din integritet och dina personuppgifter är viktiga för oss.
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter i en integritetspolicy, bland annat.

Den beskriver exempelvis hur vi sparar och analyserar din personliga information mer utförligt. GDPR ersätter personuppgiftslagen, mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Ulricehamns Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Ulricehamns Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Du kan alltid skicka e-post till info@ueab.se med dina synpunkter eller ringa 0321-53 23 00

Ansvar

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Dataskyddsombudet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs.

Dataskyddsombud
Telefon: Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Telefon: Dan Bodin, 0709-48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se

BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. Du skickar din begäran via blanketten ”Begäran om registerutdrag av personuppgiftshandlingar”. Blanketten kan du ladda ner här. I de fall du inte har möjlighet att skriva ut den kan du fylla i formuläret till höger och få blanketten hemskickad per post, eller hämta ut den i receptionen på Ulricehamns Energi . Du kan bara får information om behandling av dina egna personuppgifter.

Både begäran om registerutdrag samt utlämnandet av detta görs i receptionen på Ulricehamns Energi AB, där du ska identifiera dig med giltig legitimation.

Du har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan gjordes. Om det tar längre tid har Ulricehamns Energi AB en skyldighet att underrätta dig om detta innan en månad har passerat. Om du återkommer för ytterligare kopior efter att du fått svar kommer en avgift att tas ut.

EU-flagga

Begäran om registerutdrag

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!