Sophämtning

Sopbil

Avfall

Sophämtning

OBS! VECKOBYTEN FÖR SOPHÄMTNING GÄLLER ALLA KUNDER 2021
År 2020 har 53 veckor istället för 52. För att bibehålla befintligt tömningsintervall i samband med årsskiftet innebär detta att de som tidigare haft tömning udda veckor kommer att byta till jämna veckor och tvärt om. Hämtningsdagen är densamma som tidigare.


Nedan visas ändrade hämtningstider under jul- & nyårshelgen 2020/2021. Alla övriga dagar är enligt ordinarie hämtningsschema.
Ordinarie hämtningsdag 24 december >> ny hämtningsdag 25 december
Ordinarie hämtningsdag 25 december >> ny hämtningsdag 26 december
Ordinarie hämtningsdag 1 januari >> ny hämtningsdag 3 januari

Har du frågor gällande sophämtning?
Kontakta LBC Borås på telefon 0321- 53 00 75, hushall@lbc-boras.se

Viktigt att veta om din sophämtning

  • Endast matavfall får ligga i svart påse.
  • Inget löst avfall får förekomma i sopkärlet.
  • Alla påsar ska ha dubbelknut och får inte vara större än 50 liter.
  • Sopkärlet ska på hämtningsdagen vara lätt åtkomligt, snöfritt och placeras med draghandtaget ut mot gatan.
  • Vägen ska vara framkomlig och fri från buskar och träd. Under vintertid snöröjd och halkbekämpad.

Om ovanstående inte följs så kan sophämtningen utebli och en röd avvikelserapport hängs på sopkärlet.

Du kan själv påverka dina kostnader

Vi samarbetar med LBC, som  tar hand om ditt hushållsavfall. Allt avfall som uppstår i ett hushåll brukar benämnas hushållsavfall. Det kan vara matavfall, matrester, frukt och grönsaker. Det kan också bestå av blöjor, kattsand, fönsterkuvert och glasspinnar. Antingen har du ett eller flera kärl där hushållsavfallet slängs.

Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut matavfall och kompostera det hemma och lämna tidningar och mjölkkartonger till återvinningen. Ditt hushållsavfall vägs vid tömning som normalt sker var 14:e dag.

Farligt avfall och elektronik får inte slängas bland hushållsavfallet.

Svarta och ljusa påsar

Sortera avfallet enligt vår sorteringsguide.

Svart påse

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som inte kan sparas och göras rester på helt enkelt.

Ljus påse

I en ljus/färgad påse slänger du övrigt hushållsavfall, sådant som blir kvar efter att du sorterat ut för återbruk, matavfall, tidningar, förpackningar, elektronik och farligt avfall.

Vad händer med hushållsavfallet?

När renhållningsbilarna hämtat ditt avfall transporteras det till Sobacken i Borås. Där rivs matavfallspåsen sönder maskinellt. Matavfallet separeras, rötas och blir till biogas och biomull. Den svarta påsen går till förbränning tillsammans med övrigt hushållsavfall och blir till el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Kontakt

När det gäller insamling och behandling av hushållsavfall samarbetar vi med LBC. Det är dem du skall kontakta om du har frågor. Du når dem på telefon 0321- 53 00 75, via deras hemsida eller via e-post: hushall@lbc-boras.se

Du får snabbare hjälp om du talar om ditt sopkärlsnummer, som finns på ditt sopkärl eller på renhållningsfakturan. Det underlättar också om du dessutom kan ange fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!