Sophämtning

Du kan själv påverka dina kostnader

Vi samarbetar med Infinitum Recycling som sköter ditt hushållsavfall. Allt avfall som uppstår i ett hushåll brukar benämnas hushållsavfall. Det kan vara matavfall, matrester, frukt och grönsaker. Det kan också bestå av blöjor, kattsand, fönsterkuvert och glasspinnar. Antingen har du ett eller flera kärl där hushållsavfallet slängs.

Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut matavfall och kompostera det hemma och lämna tidningar och mjölkkartonger till återvinningen. Ditt hushållsavfall vägs vid tömning som normalt sker var 14:e dag.

Farligt avfall och elektronik får inte slängas bland hushållsavfallet.

Sophämtning Jul och Nyår 2018

Sophämtningen i tätorterna kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar tisdag till fredag vecka 51. Ni som har sophämtning måndag vecka 52 (Julafton) får hämtning lördag 22/12 (vecka 51).

Sophämtning i tätorterna kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar tisdag till fredag vecka 1. Ni som har sophämtning måndag vecka 1 (Nyårsafton) får hämtning söndag 30/12 (vecka 52).

Landsbygdsbilen som utför sophämtning utanför tätorterna kör som vanligt under vecka 52 och vecka 1, dvs tömning sker på Julafton och på Nyårsafton.

Vad händer med hushållsavfallet?

När renhållningsbilarna hämtat ditt avfall transporteras det till vår återvinningscentral Övreskog.

Där vägs det, komprimeras och omlastas för vidare transport till en behandlingsanläggning. Där förbränns allt avfall för produktion av fjärrvärme-och/eller el.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Infinitum Recycling når du dem på 0321- 124 50, via deras hemsida eller ulricehamn@infinitum.se.

Du får snabbare hjälp om du talar om ditt sopkärlsnummer, som finns på ditt sopkärl eller på renhållningsfakturan. Det underlättar om du dessutom kan ange fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!