Hem / Nyheter / Ombyggnation av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan i Ulricehamn

Ombyggnation av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan i Ulricehamn

Ulricehamns Energi AB bygger tillsammans med Ulricehamns kommun om gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan. Målet är att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Även belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelvägen kommer bytas ut.

För att skapa mer utrymme för gående och cyklister kommer den befintliga trädraden tas bort och ersättas av nya träd som kommer att planteras i ytterkanten av gång- och cykelvägen. Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddet för projektet.

Busshållplatserna utanför stadshuset tillgänglighetsanpassas och busshållplatsen vid Sparbanken flyttas till ett nytt läge söder om cirkulationsplatsen. Även den kommer tillgänglighetsanpassas. I samband med ombyggnationen kommer även gatan vid Lilla torget, mellan Bogesundsgatan och Grodparken, att göras om till gång- och cykelväg. Det innebär att vägen stängs för framtida fordonstrafik och på sikt att området utvecklas till en trevligare miljö.

Byggstart
Arbetet med den östra sidan, stadshuset, planeras att starta under vecka 16. Arbetet med den västra sidan, Lilla torget och rådhuset, påbörjas när östra sidan är klar och hela projektet förväntas färdigställas under hösten 2023.

Begränsad framkomlighet
Ombyggnationen kommer inledningsvis att utföras utan att trafiken leds om, vilket innebär att vi kommer utföra arbetet i etapper med ett körfält sträckvis avstängt. Fastigheter och verksamheter utmed sträckan kommer att påverkas under byggtiden, men vi jobbar för att underlätta framkomligheten och uppdaterar information kring projektet löpande.

Korta fakta
Adress: Bogesundsgatan, Ulricehamn
Byggstart: Torsdag 20 april
Beräknat avslut: Hösten 2023

Mer information
Kontakta oss på info@ueab.se eller på telefon 0321-53 23 00.

Skiss över Bogesundsgatan
Skip to content