Spola rätt

TOALETTVETT – DET ÄR LÄTT ATT SPOLA RÄTT!

Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Hjälp oss! Vi har stora problem med våtservetter och hushållspapper i avloppen i Ulricehamns kommun. Tack för att du inte använder toaletten som en papperskorg.

Sluta fulspola – bästa tipset:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Toaletten är ingen papperskorg
Toaletten: Jag är ingen papperskorg
Snus spolas tyvärr ofta ner i toaletten
Snus är Sveriges vanligaste fulspolning

Är du en fulspolare?

I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Gör rätt med Edward Blom (Youtube-film)

Saker som fulspolas ofta: Bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter, tops
I Ulricehamn spolar vi ner ca 16 000 kg skräp i avloppet varje år. De vanligaste sakerna som fulspolas är: Bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter, tops
Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten
Toaletten: Spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat!

VISSTE DU ATT…

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper eller som man vanligtvis säger: Kiss, bajs och toalettpapper då det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus. Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Tänk på att inte heller släppa ut följande:

Farligt avfall: ex kemikalier, färg, lim ska lämnas in på återvinningscentralen (Karta till Övreskog).
Mediciner: ska lämnas in på apoteket.
Inget fett i avloppet: Tänk på att torka ur stekpannan med papper och samla rester av frityrolja i en sluten förpackning och lägg det i soporna.

Detta får INTE spolas ner i toaletten, utan ska läggas i sopkärlet:

Pappershanddukar, näsdukar, servetter, våtservetter, industripapper, engångsrakhyvlar, matfett, blöjor, bindor, tops, tamponger, hår, ludd från torktumlare, bomull, kondomer, tandpetare,  strumpbyxor, underkläder, rengöringstrasor, kattsand, snus, cigaretter och mycket mer…

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!