Anslutning

Ansvar för ledningar

Du som är ansluten till vatten och avlopp har ansvar för ledningar på din fastighet/tomt och ut till din förbindelsepunkt som oftast ligger en halv meter utanför din tomtgräns.

Som fastighetsägare ansvarar du för att åtgärda eventuella fel på dessa ledningar. Vi ansvarar för att underhålla vattenmätaren i din fastighet och åtgärda ledningarna utanför din förbindelsepunkt.

Är du intresserad av att ansluta vatten och avlopp till din fastighet är du välkommen att kontakta kundservice.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!