Hem / Nytt reningsverk

Vatten & Avlopp

Nytt avloppsreningsverk i Ulricehamn

I takt med att Ulricehamns kommun växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar. En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal och ökade krav på rening gör det ohållbart att fortsätta utveckla vår gamla anläggning. Istället riktas nu blickarna framåt och ett nytt reningsverk, på fastigheten Vist 10:58, planeras till 2030. Två reningsverk blir ett, då det nya reningsverket dimensioneras för att rena spillvatten ifrån både Ulricehamns och Timmeles tätort. Det nya reningsverket kommer också att vara mer energi- och resurseffektivt.

Samråd för tillstånd enligt miljöbalken

När kommuner planerar en verksamhet som kräver samråd, får berörda möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede när det fortfarande finns möjlighet att ta hänsyn genom att göra justeringar i hur man planerar genomförandet.

Du får lämna dina synpunkter och ställa frågor under en viss tid. Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Återkoppling på synpunkter med relevans för samrådet sker i denna samrådsredogörelse.

18 jan – 17 feb på Ulricehamns Energi

Samrådsperioden för det nya reningsverket i Ulricehamn varar under perioden 18 januari t.o.m. 17 februari 2023. Under perioden kommer en utställning att finnas tillgänglig på Karlsnäsvägen 11; mån-tor 8.00-16.00, fre 8.00-15.00 (lunchstängt alla dagar 12.00-13.00). Utställningen kommer vara bemannad den 1 februari 15.00-19.00, klockan 17.00 finns möjlighet att lyssna på en kortare presentation av anläggningen samt ställa frågor och lämna synpunkter. Anmäl dig genom att skicka ett mail till info@ueab.se senast den 25 januari. Drop in i mån av plats.

Norra delen av sjön Åsunden, Ulricehamn

Samrådsunderlag

Nedan kan du ladda ner det samrådsunderlag som beskriver planerad verksamhet och förutsedd miljöpåverkan. Samrådsunderlaget kan också skickas på begäran.

Vill du lämna synpunkter?

Samrådsperioden varar under perioden 18 januari till 17 februari, 2023. Synpunkter ska lämnas i skriftlig form senast den 17 februari 2023. Samtliga synpunkter kommer att diarieföras tillsammans med dina personuppgifter*. När samrådsperioden avslutas samlas de synpunkter och frågor som inkommit i en samrådsredogörelse. Detta är en del av tillståndsansökan för det nya reningsverket enligt miljöbalken. Ansökan kommer att prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

*Hantering av personuppgifter: För att administrera din synpunkt krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Ulricehamns Energi AB är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information om hantering av personuppgifter finns här.

Lämna dina synpunkter här

I nedan formulär kan du lämna synpunkter kring Ulricehamns planerade nya reningsverk. Du kan också skriva ut PDF-filen ”Blankett för synpunkter” och posta den till Ulricehamns energi AB, Samråd: Nytt reningsverk, Box 123, 523 23 Ulricehamn. Du kan även e-posta den till info@ueab.se, skriv ”Samråd: Nytt reningsverk” i ämnesraden. Samrådsprocessen pågår tom 17 februari.

Bild från sjön Åsunden med vy över Ulricehamn

Via post

Du är välkommen att posta dina synpunkter till:
Ulricehamns Energi AB
Samråd: Nytt reningsverk
Box 123
523 23 Ulricehamn

Använd gärna ”Blankett för synpunkter”

Via e-post

Du är välkommen att e-posta dina synpunkter till: info@ueab.se. Skriv ”Samråd: Nytt reningsverk” i ämnesraden.

Använd gärna ”Blankett för synpunkter”

Skip to content