fragorochsvar

VANLIGASTE FRÅGORNA OCH SVAREN

Här har vi samlat de vanligaste frågorna/svaren gällande matavfallet och att
kompostera hemma. Hittar du inte svaret på din fråga är du mer än
välkommen att ringa oss på tel: 0321-532300 eller maila till: info@ueab.se.

Vad får jag lägga i den svarta påsen?

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som inte kan sparas och göras rester på helt enkelt. Även fiskben och ben från t ex revben och kotletter slängs här, liksom äggskal, vissna blommor,  te och kaffesump med filter.

Vad får jag slänga i den andra påsen?

I den vanliga påsen för hushållsavfall slänger du brännbart, alltså det som inte går att återvinna. Det kan t ex vara tvättlappar, tops, blöjor, leksaker, snus, cigarettfimpar, tuggummi, stearinljusstumpar, post-it lappar, kuvert, diskborstar, matoljerester (förpackat i plastflaska) och kattsand.

Varför har Ulricehamn valt optisk sortering?

Vi har i första hand valt optisk sortering för att det är kundvänligt. Vi använder samma tunna och hämtningsintervall som tidigare. Ingen ytterligare plats krävs för fler kärl och de som använder sopnedkast kan fortsätta att göra det. Dessutom är systemet flexibelt och utbyggbart; Optisk sortering finns på flera platser runt om i Sverige. Flera aktörer håller på att utveckla systemet med ännu fler färger på påsarna för t ex textilåtervinning, plastförpackningar etc.

Får jag använda andra påsar än de som Ulricehamns Energi delar ut till matavfallet?

Nej. Endast svarta påsar från Ulricehamns Energi får användas till matavfallet.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Ja. Alla ska sortera matavfallet, antingen för egen kompostering eller till den svarta påsen som sedan läggs i soptunnan för vidare transport till optisk sortering och rötning där biogas och biogödsel produceras.

Varför skall jag sortera mitt matavfall?

Om matavfallet hamnar i påsen för brännbart så tas energin tillvara men inte näringsämnen såsom kväve, fosfor och andra viktiga mineraler och spårämnen. Om matavfallet komposteras eller rötas så får man ett gödningsmedel och vi kan sluta kretsloppet genom att ge tillbaka en del av de näringsämnen som vi tagit bort genom odling och skörd.

Vad är biogas?

Biogas består av metangas och koldioxid. Biogasen kan användas direkt för uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från koldioxiden.

Vad är biogödsel?

Biogödsel är en rest från rötningsprocessen vid utvinning av biogas. Biogödsel har hög näringshalt och används som gödningsmedel i jordbruket.

Varför är det bra med biogödsel?

Näringsämnen i matavfallet tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig resurs och det går åt mycket energi vid framställningen. Därför är det bättre för miljön att använda biogödsel i stället för konstgödsel.

Hur mycket biogas och biogödsel blir det av matavfall?

Av en påse matavfall (cirka två kilo) blir det biogödsel som räcker till att odla havre till elva portioner havregrynsgröt och biogas som en bil kan köra fyra kilometer på. Ulricehamnarnas matavfall räcker till att köra en biogasbil ett varv runt jorden varje vecka.

Jag har kompost, måste jag ändå slänga matavfallet i den svarta påsen?

Du som har kompost får självklart fortsätta att kompostera. Det viktigaste är att matavfallet inte hamnar i påsen för brännbart. En del matavfall är lite svårare att kompostera, framförallt under vintertid, eller om man vill undvika lukt på tomten. Räkskal, citrusskal, ben, köttrester och dylikt kan vara bättre och mer riskfritt att i stället lägga i den svarta påsen. Ur miljösynpunkt är det bäst att lägga matavfallet i svart påse eftersom man i rötningen även utvinner energin i form av biogas.

Vad får jag inte lägga i matavfallspåsen?

Exempel på sådant som inte får läggas i svart påse är snus, fimpar, blomjord, kattsand, hygienartiklar, smink, servetter, krukväxter (dock får du slänga vissna blad i svart påse), grenar, tuggummi, blöjor, förpackningar, farligt avfall. Se vår sorteringsguide.

Kan jag kompostera mina matrester?

Absolut. I Ulricehamns kommun får villaägarna kompostera. Det enda som krävs är en anmälan på kommunens hemsida. Du har också möjlighet att kombinera kompost och svart påse, t ex under vintertid då komposten kräver lite mer arbete. Ur miljösynpunkt är det bäst att lägga matavfallet i svart påse eftersom man i rötningen utvinner energin i form av biogas.

Kan jag installera avfallskvarn istället för att sortera matavfallet?

I Ulricehamns kommun är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Kommunens reningsverk är inte dimensionerade för att ta emot sådant avloppsvatten.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om man sorterar fel finns det risk för att rötresten som ska bli gödningsmedel blir förorenat av t ex plastbitar eller farliga ämnen och som till slut hamnar på jordbruksmark. Det är viktigt att bara lägga matavfall i den svarta påsen av detta skäl. Är man osäker så är det bättre att lägga avfallet i påsen för brännbart avfall.

Varför får jag inga vita påsar, så som de får i Borås?

Vi vill begränsa totala mängden plastpåsar genom att kunden själv får skaffa påsarna för det brännbara avfallet. Det minskar risken för att påsar används i onödan. Du kan använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet så länge den inte är svart eller mörk.

Kommer det inte att gå åt mer plastpåsar nu än tidigare?

Nej, det kommer generellt sett inte gå åt mer plastpåsar än tidigare. Det kan dock gå åt mer påsar i de fall man går över från hemkompostering till att lämna matavfall i svart påse. Trots detta, och att matavfallet måste transporteras till en rötningsanläggning, så är denna metod ändå den mest miljövänliga eftersom man kan utvinna energin ur matavfallet.

Hur skall påsen för övrigt avfall se ut?

Man kan använda vilken plastpåse som helst som inte är svart eller mörk till det övriga avfallet, d v s det brännbara hushållsavfallet.

Vart åker mina sopor?

Hushållsavfall i Ulricehamns kommun körs fr o m  1 maj till Sobacken i Borås, till Borås Energi & Miljö som optiskt sorterar och behandlar avfallet.

Blir sophämtningsavgiften dyrare med matavfallsinsamling?

Vi kommer behålla vår framgångsrika vikttaxa, en morot som premierar duktiga miljövänliga Ulricehamnare, både vad det gäller källsortering, hemkompostering och minskning av matsvinnet. Taxan ses över per den 1/1 varje år. Detta för att kunna bekosta förbättringar på Övreskog och ökande kostnader för hämtning m m. Att sortera ut matavfallet är en sådan ökad kostnad för miljöns skull. Taxan kommer inte att höjas ytterligare i samband med att vi inför matavfallsinsamlingen den 1 maj.

Vad är optisk sortering?

Soppåsarna som läggs i soptunnan transporteras till en anläggning där man med hjälp av optisk teknik delar upp påsarna utifrån vilken färg de har. På det viset hamnar alla svarta påsar för sig och går sedan in i en rötningsanläggning där biogas och biogödsel produceras. Alla påsar med annan färg går till en förbränningsanläggning.

Varför måste jag använda speciella påsar?

Det är viktigt att påsarna håller för den optiska sorteringen och att den går att mekaniskt riva sönder på ett optimalt sätt så att man kommer åt innehållet. Det är ansvariga för rötningsanläggningen som bestämmer vilken påse som ska användas till matavfallet.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet går, efter att det optiskt sorterats undan och finfördelats, in för rötning i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas det s k biogas. Det är en naturlig process som sker med hjälp av mikroorganismer i en stor rötningskammare. Denna gas är energirik och består huvudsakligen av metangas och koldioxid. Gasen renas och uppgraderas sedan till fordonsbränsle så att man kan köra bil eller t ex buss på den. Förutom gasen så bildas i rötkammaren också en näringsrik rötrest, biogödsel, som används till gödningsmedel på jordbruksmark.

Vad händer med brännbara avfallet?

Påsarna töms på avfallsanläggningen och skiljs ut optiskt. Avfallet krossas och används sedan till bränsle på värmeverket där man producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Är det värt att sortera, blandas inte alla sopor ihop ändå till slut?

Det är absolut värt att sortera. Det är väldigt sällan man blir tvungen att kassera avfall som sorterats ut. Mängder som går till återvinning kontrolleras, följs upp och rapporteras till Ulricehamn. I Ulricehamn är vi duktiga på att sortera och återvinna om man jämför med övriga Sveriges kommuner.

Varför har Ulricehamns Kommun bestämt att införa sortering av matavfall?

Av flera skäl införs matavfallsinsamling. Sveriges Riksdag har beslutat ett antal miljömål, vi ska hushålla med naturresurserna och ha en hållbar avfallshantering, och senast 2020 ska minst 50% av matavfallet sorteras ut för att ta tillvara på växtnäring t ex fosfor som är en ändlig resurs samt energi. Ulricehamns kommun har i sin avfallsplan angett att organiskt avfall ska komposteras eller samlas in för rötning. Alla i Ulricehamns kommun har av olika skäl inte möjlighet att kompostera sitt matavfall. Detta möjliggör att alla nu kan bidra till att minska mängden avfall som går till förbränning.

Varför satsar inte Ulricehamn på 4-fackstunnor istället för optisk sortering?

Optisk sortering med svarta och brännbara påsar ska bara ses som ett av flera steg i en allt mer miljö- och kundvänlig hämtning av hushållens avfall. Matavfallet som idag utgör ca 30% av soporna kommer nu att tillvaratas och bli biogödsel och biogas istället för att brännas.

Är det inte bättre med papperspåsar än plastpåsar?

Den svarta plastpåsen (som kommer att delas ut till hushållen) är användarvänlig genom att den är hållbar och risken för genomblötning med obehaglig tillväxt och lukt i tunnorna är i princip obefintlig. Notera även att optisk sortering inte leder till fler påsar än idag, möjligen till mer miljövänliga sådana, då vi alltid kommer att sträva efter att använda oss av bästa möjliga alternativ. Plasten kommer inte heller ut i naturen. Påsarna sorteras ut och kommer tillsammans med övrigt restavfall att brännas upp och bli till el, värme och fjärrkyla.

Frågan om huruvida plast- eller papperspåsar är bäst för miljön är inte helt enkel. Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida: ”Tyvärr går det inte att säga om kassar av plast eller papper är bäst. Olika studier ger nämligen olika resultat. Vilket material som ger minst miljöpåverkan beror bland annat på i vilket land som kassarna tillverkats och vilka råvaror och energikällor som använts.”

Vad händer med de svarta påsarna?

När avfallsbilarna töms på avfallsanläggningen skiljs de svarta och de brännbara påsarna åt i en optisk sorteringsmaskin. Innehållet i de svarta påsarna går till biogasanläggningen. Där rivs påsarna sönder för att man ska kunna komma åt innehållet. De tomma påsarna går sedan ihop med det brännbara avfallet till förbränning till värmeverket som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

KONTAKTA OSS

Ulricehamns Energi
Karlsnäsvägen 11
Box 123
523 23 Ulricehamn

Telefon
0321-53 23 00

E-postadress
info@ueab.se