Hem / Prishöjning FJV 2024

Fjärrvärme

Prisjustering 2024

Tack för att du väljer fjärrvärme!

Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Dessutom är fjärrvärmen skonsam för miljön, eftersom den tar till vara resurser som annars hade gått förlorade. Vår fjärrvärme är tack vare vårt goda samarbete med industrin/partners bland de miljövänligaste i hela Sverige. I Ulricehamn utnyttjar vi spillvärme framför allt från Scandbio (pelletsfabriken) i Vist, men också från LK-Pex på Rönnåsen. Ytterligare spillvärme från industrin är på väg in i systemet.

Tack för att du väljer fjärrvärme – tillsammans för framtidens Ulricehamn.

Element med fötter på

Årets prisökning

Vi på Ulricehamns Energi arbetar hela tiden för att säkerställa bästa möjliga fjärrvärmeleverans till bästa möjliga pris. Trädbränslepriser har det senaste året rusat i höjden och det allmänna kostnadsläget har ökat.

Det index som reglerar förhållandet med våra partners (flisindex) och som påverkar vårt pris mot dig som kund mest, har ökat med 42 %. På grund av denna situation behöver vi justera våra priser från och med 1/7-2024 med ca 10 % ut mot kund. För kunder med en årsvolym över 40 MWh justeras samtidigt även den abonnerade effekten utifrån verklig effekt de tre senaste åren.

Stora kostnadsökningar

2023 har varit ett tungt år för fjärrvärmebranschen. Förutom hög inflation och högre räntor, har inköpspriserna på bränsle fortsatt öka och har nu ökat med 175 % i snitt,  jämfört med ett år tillbaka.

Kostnadsökningarna beror på många olika faktorer:

  • Strypta bränsleflöden från Ryssland, Ukraina, Belarus m.fl. orsakade av sanktioner pga kriget, vilka leder till att det finns betydligt mindre mängd biobränslen att konkurrera om i hela Europa.
  • Minskat byggande och renoverande medför att det är 20 % mindre tillgång av returträ på marknaden.
  • Minskad tillgång på restprodukter från sågverk.

Dessutom säljs biobränslet på en internationell marknad, vilket påverkar kostnaderna genom att:

  • Den svaga kronkursen ger ökad konkurrens från omvärlden.
  • Volymer av granbarksborreträd har avtagit som biobränslen och betydande kvantiteter har exporterats.
  • Inflationen har gett ökade kostnader på priser olika insatsvaror i fjärrvärmeproduktionen.
  • Transportkostnader har ökat kraftigt.
Skip to content