Robust Fiber

Robusta nät

Vi på Ulricehamns Energi bygger fibernät med kvalité och säkerhet för framtiden. Vi är certifierade enligt branschstandarden Robust Fiber.

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt.
Konceptet Robust Fiber, där ett stort antal aktörer inom telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, skapades för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät.

Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid anläggning av fiber. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar Mer information om dessa hittar du på robustfiber.se.

Representanter från nedanstående aktörer är med i Robust Fibers förvaltningsråd:

Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, EkoT Konsult, Eltel Networks Infranet, Iftac, IP-Only, Jordbruksverket, NSI (Nordisk Service & Installation AB), Roland Gustavsson Grävmaskiner AB, Skanova, Stadsnätsföreningen, Sveriges kommuner och landsting.

Fibergrävning i snö
Logotyp för Fobust Fiber

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!