Frågor & svar

Hur kan vi hjälpa dig idag?

VANLIGASTE FRÅGORNA

När kommer ni och installerar?

Inför ett projekt börjar vi med att besöka samtliga fastighetsägare i området, som tecknat avtal om fiberanslutning. Vid besöket kommer vi i samråd överens om om hur förläggning skall ske på tomtmark och vart aktiv utrustning ska monteras i huset/byggnaden.  Efter det påbörjas schakt och byggnation av området och vi blåser i samband med det fram fiber till fastigheterna. När detta är klart kommer samtliga fastighetsägare bli kontaktade av oss för att boka tid för fiberinstallation i huset/byggnaden.

Hur går installationen till?

När tid för installation är bokad kommer våra tekniker och slutför installationen där aktiv utrustning monteras i huset/byggnaden. Installationen tar i normalt fall ca en timma.

Hur lång tid tar det innan det är klart?

Tid för installation av fiber skiljer sig åt beroende på var fastigheten finns och om den ingår i ett pågående eller kommande projekt. När vi bygger ut vårt fibernät i olika projekt kommunicerar vi aktuell tidsplan till samtliga fastighetsägare som tecknat avtal av fiber.

Har jag möjlighet att få fiber?

För det fall din bostad finns inom redan fiberutbyggt område finns möjlighet till efteranslutning. För ännu inte utbyggda områden kontakta oss för vidare information på tel: 0321-53 23 00

Vilken tjänsteleverantör kan jag välja?

För att se vilka tjänsteleverantörer just du kan ha, besök www.bredbandswebben.se och ange ort och adress för din fastighet.

Vad kostar det om jag vill ansluta mig senare?

För kostnadsförslag gällande efteranslutning vänligen kontakta oss på telefon 0321-53 23 00

Vem ansvarar för fiberkablen på min tomt?

Ulricehamns Energi ansvarar även för fiberkabeln på er tomt, men det är ert ansvar att se till att den inte skadas av yttre påverkan såsom t.ex. andra schakt och grävarbeten på er tomtmark.

GRÄVNING OCH ÅTERSTÄLLNING

Vad gäller om jag gräver själv?

Vid valet ”gräv själv” ska arbetet utföras enligt den blankett/instruktion som erhålls vid kundbesöket.

Vid valet ”gräv själv” erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen.

Du kan även skriva ut blanketten via vår hemsida:
Gräv själv-blankett (87,2 kB)

Måste jag borra hål i väggen när jag gräver själv?

Nej, vid valet ”gräv själv” förläggs endast kanalisation enligt överenskommelse vid kundbesöket.  Håltagning i byggnad utförs av Ulricehamns Energi vid fiberinstallationen.

Vad gör jag om jag gräver av min fiberkabel?

Vid avgrävd fiberkabel kontaktar ni Ulricehamns Energi på tel: 0321-53 23 00

Varför är inte min tomt återställd?

Ulricehamns Energi utför så kallad ”grovåterställning” av ytor som berörs av förläggning av fiber. Återställning av asfalt, eventuella stensättningar, sådd av gräs etc. åligger fastighetsägaren.

Varför är inte gatan återställd efter grävning?

I samband med förläggning av fiber i gator justeras först berörda ytor av Ulricehamns Energi eller dess entreprenör, var efter asfaltering utförs.

FINANSIERING

Varför är inte gräv-själv-rabatten avdragen på min faktura?

Vid valet ”gräv själv” erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen. Om du har glömt att skicka in blanketten eller om den kommit bort kan du fylla i den på nytt och skicka den till oss.

Gräv själv-blankett (PDF – 87,2 kB)

Betalar man allt på en gång?

Vid betalning mot faktura skall hela beloppet betalas efter att fiberinstallationen utförts.

Vid val av delbetalning via Telia finans delas beloppet normalt upp på 60 månader.  Kortare avbetalningstid är möjlig vid högre månadsamortering. För mer information, kontakta Telia finans på tel: 90200

När får jag min faktura?

Fakturan kommer först efter att komplett installation är utförd.

Kan jag delbetala min faktura?

Om du önskar att delbetala din faktura kan du fylla i det på ditt fiberavtal eller kontakta kundservice för hjälp med detta.
Delbetalning sker via Telia Finans upp till 60 månader.

GRÄVNING OCH ÅTERSTÄLLNING

Vad gäller om jag gräver själv?

Vid valet ”gräv själv” ska arbetet utföras enligt den blankett/instruktion som erhålls vid kundbesöket.

Vid valet ”gräv själv” erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen.

Du kan även skriva ut blanketten via vår hemsida:
Gräv själv-blankett (87,2 kB)

Måste jag borra hål i väggen när jag gräver själv?

Nej, vid valet ”gräv själv” förläggs endast kanalisation enligt överenskommelse vid kundbesöket.  Håltagning i byggnad utförs av Ulricehamns Energi vid fiberinstallationen.

Vad gör jag om jag gräver av min fiberkabel?

Vid avgrävd fiberkabel kontaktar ni Ulricehamns Energi på tel: 0321-53 23 00

Varför är inte min tomt återställd?

Ulricehamns Energi utför så kallad ”grovåterställning” av ytor som berörs av förläggning av fiber. Återställning av asfalt, eventuella stensättningar, sådd av gräs etc. åligger fastighetsägaren.

Varför är inte gatan återställd efter grävning?

I samband med förläggning av fiber i gator justeras först berörda ytor av Ulricehamns Energi eller dess entreprenör, var efter asfaltering utförs.

TEKNISKA PROBLEM

Mitt fiber är installerat men funkar inte?

Fungerar mot förmodan inte din fiberanslutning skall du kontakta den leverantör som du tecknat dina fibertjänster hos.

Har du inte fått svar på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice om det är någonting mer du behöver veta.

Telefon: 0321-532300, E-post: info@ueab.se 

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!