Elproduktion

Solsymbol

Solen skiner i Ulricehamn

Solsymbol

Nyfiken på egen elproduktion?

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad småskalig elproduktion eller mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solcellspaneler eller mindre vindkraftverk. Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk. Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön. Vi välkomnar dessa initiativ och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor.

Sol

På Solelportalen hittar du information och får oberoende vägledning kring solel. Informationen är framtagen av Energimyndigheten och vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.
Solsymbol

Vind

Vilka tillstånd krävs för vindkraft? Vad är bra att tänka på i ett inledande skede? Energimyndigheten har tagit fram steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt.

Vindsymbol

Vatten

Småskalig vattenkraft är en resurs i det hållbara samhället. För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt Miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön.

Vågsymbol

För eget bruk

Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom du annars kan förlora rätten till kostnadsfri inmatning, mätning och rapportering och vissa bidrag. Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

Mikroproducent
Steg för steg, så går det till

1. LÄS PÅ

Läs på om småskalig elproduktion. Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning, samt eventuella tillstånd. Se även våra Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion.

Boksymbol

2. KONTAKTA EN ELINSTALLATÖR

Kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till Ulricehamns Energi AB.

Verktyg

3. VI HANTERAR DIN FÖRFRÅGAN

När vi fått in föranmälan granskar vi denna och förutsättningarna för att ansluta produktionen till vårt elnät. Till din elinstallatör skickar vi ett medgivande om installation, så arbetet kan påbörjas.

Kugghjul symbol

4. INSTALLATION

När din elinstallatör har fått vårt medgivande kan elinstallatören installera produktionsanläggningen. När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en färdiganmälan till oss på Ulricehamns Energi AB.

5. VÄLJ ELHANDELSFÖRETAG

Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja ditt elöverskott till. Elhandlaren behöver uppgifter om nätområdes id och anläggnings id. Teckna avtal i god tid.

6. VI BYTER DIN ELMÄTARE

Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion. När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och en bekräftelse från din elleverantör sätter vi upp en ny  mätare. Vid mikroproduktion byter vi mätaren kostnadsfritt.

Mikroproduktion på Ulricehamns Energi

Som en del i att minska miljöbelastningen av vår verksamhet har vi påbörjat arbetet med att installera solpaneler på några av våra egna byggnader.

Ulricehamn

Solcellsblomma utanför kontoret på Karlsnäsvägen

Plats: Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn
Installationsår: 2016
Kapacitet: 2,3 kW

Hökerum

Solceller på reningsverket i Hökerum

Plats: Älmestads Reningsverk
Installationsår: 2020
Antal paneler: 22 st, total yta om 36 m2
Effekt: Varje panel har en effekt på 275 W
Kapacitet: Anläggningen har en total installerad effekt på 6,05 kW

Älmestad

Älmestad

Plats: Älmestads Reningsverk
Installationsår: 2020
Antal paneler: 22 st, total yta om 36 m2
Effekt: Varje panel har en effekt på 275 W
Kapacitet: Anläggningen har en total installerad effekt på 6,05 kW

Deponigas blir till el i Ulricehamn

Fram till 2002 lades avfall på deponi i Ulricehamn. Idag håller vi på att sluttäcka det gamla sopberget, med förhoppning om att det är det bästa för miljön. I den gamla deponin bildas metangas som vi, tack vare ett utvinningssystem, kan ta tillvara på. Ur avfallsupplaget sugs deponigasen till en kompressorstation, där leds den vidare till fem stirlingmotorer som omvandlar gasen till el. Elen används för att värma upp våra byggnader och överskottsvärme ifrån kylningen används för att värma upp planen framför containrarna.

ÅVC  

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!