Hem / Elnät / Mätarbyte / Frågor & Svar

Mätarbyte

Frågor & Svar

Vanligaste frågorna om mätarbyte

Du är alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor.

Bytet till nya smarta mätare för el och fjärrvärme

Varför byter vi elmätare?

I september 2018 tog Riksdagen ett beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025.

De smarta elmätarna installeras för att skapa en säkrare och mer effektiv drift av elnätet, och för att ge dig som kund mer information och kontroll över din elkonsumtion. Tack vare att de smarta mätarna kan upptäcka strömavbrott direkt kommer vi också att kunna lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Varför byter vi fjärrvärmemätare?

I samband med byte av alla elmätare, som Sveriges riksdag beslutat om, kommer vi att behöva byta insamlingssystem även för fjärrvärmemätare, då dessa är sammankopplade. Vissa äldre fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas ut helt medan för andra mätare kan det räcka med att byta ut delar av mätaren. 

Är det något fel på de gamla mätarna? Är det därför ni byter?

Nej, det är inget fel på din nuvarande mätare, utan vi är ålagda att byta ut alla elmätare efter ett beslut från Sveriges riksdag. Lösningar för teknisk kommunikation med elmätare har genomgått betydande förbättringar sedan de första smarta elmätarna installerades och nu är det dags för oss att implementera det samlat för hela vårt bestånd. I samband med utbytet av alla elmätare måste vi även förändra insamlingssystemet, vilket gör att även fjärrvärmemätarna behöver uppgraderas och att hela eller delar av dessa också kommer att bytas. 

Vad händer om jag har ett lås på min anläggning/mätarskåp?

Har du som kund eget lås på din anläggning/mätarskåp ber vi dig att ta kontakt med ONE Nordics servicedesk via den kontaktinformation som kommer inför mätarbytet. Eftersom alla fjärrvärmemätare sitter inomhus kommer ONE Nordic boka en tid med dig som är fjärrvärmekund montörerna behöver bli insläppta. 

Min mätplats har asbest, vad behöver jag göra?

Vi rekommenderar följande åtgärder om du har asbest vid din elmätare:

Om elmätaren är placerad inomhus på en tavla eller platta av asbest bör du flytta ut elmätaren till ett fasadmätarskåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet.

Om elmätaren är placerad utomhus i ett skåp innehållande asbest rekommenderar vi dig att byta skåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen av det nya skåpet. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet.

Vad är den största skillnaden på den nya mätaren jämfört med den gamla?

Med de nya elmätarna ökar möjligheterna för våra kunder att se sin elförbrukning och när den sker på dygnet via kundgränssnittet på mätaren. Utöver det ger den nya mätaren information om strömavbrott i elnätet direkt när det inträffar, vilket ökar vår möjlighet att förse våra kunder med ett mer driftsäkert nät.

Fjärrvärmemätarna kommer vara nästa generations mätare vilket ger möjlighet till bättre uppkoppling och större möjlighet för oss att upptäcka fel och säkerställa leveransen av fjärrvärme.

Kan jag få behålla den gamla mätaren?

Nej, ONE Nordic som utför alla byten på uppdrag av Ulricehamns Energi har i uppdrag att även samla in alla mätare och se till att de återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt.

Hur ser tidsplanen ut för utrullningen?

Bytena planeras utifrån elnätets uppbyggnad, varför vi inte kommer kunna prioritera enskilda kunder. De första mätarna installeras i slutet av 2023. De flesta mätarna kommer att bytas under 2024.

När byter ni min mätare?

Vi kommer att informera dig i god tid innan vi utför mätarbytet. Du kommer att motta ett informationsbrev från oss innan vi kommer till just din postadress. Bytena planeras utifrån elnätets uppbyggnad, varför vi inte kommer kunna prioritera enskilda kunder. I nära anslutning till ditt mätarbyte får du information via brev. I de fall vi har kontaktuppgifter i form av SMS och e‐post kan även dessa komma att användas. Säkerställ gärna att din kontaktinformation är uppdaterad på Mina sidor för att få rätt information om tidpunkt för ditt mätarbyte.

Innebär det här några extra kostnader för mig som kund?

Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen. Bytet till de nya mätarna ingår i den avgift som du redan betalar till oss på Ulricehamns Energi.

Hur vet jag att ni har bytt min mätare?

Vi lägger en lapp i din brevlåda när vi har utfört bytet. Bor du i flerfamiljshus och elmätaren sitter i elmätarrum, placerar vi lappen vid mätaren och informerar fastighetsägaren. Du kommer även att se bytet på din nästkommande faktura. 

När fjärrvärmemätaren är bytt aviseras endast fastighetsägaren oavsett vad det gäller för fastighet. 

Vem byter min mätare?

Vi på Ulricehamns Energi köper in en tjänst från ONE Nordic, som kommer att utföra samtliga byten. ONE Nordics tekniker kommer alltid att kunna identifiera sig med legitimation och man kan även kontrollera identitet genom att ringa Ulricehamns Energis Kundservice. Bilarna är märkta med ONE Nordic och Ulricehamns Energis namn.

Varför är det inte Ulricehamns Energi som byter min mätare?

Vi på Ulricehamns Energi har inte tillräckligt med resurser för att utföra bytet på ett effektivt sätt. Därav köper vi in tjänsten från vår samarbetspartner, ONE Nordic.

Varför måste vi boka en tid för mätarbyte?

I de fallen där mätarna sitter inne i bostaden, eller på annat sätt ej är åtkomlig för Ulricehamns Energi, behöver kunden eller annan myndig person vara hemma så att en montör kan få åtkomst till mätaren och utföra mätarbytet. 

Om du tidigare har lämnat en nyckel till oss på Ulricehamns Energi så kommer vi inte låna ut nyckeln till vår samarbetspartner ONE Nordic. Du kommer att få en förbokad tid som du ska bekräfta eller ges möjlighet att boka om. 

Måste jag vara hemma när ni byter mätare?

Sitter mätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den hemma hos dig behöver vi komma in till dig. Du kommer då att få en förbokad tid som du ska bekräfta eller boka om genom att logga in på vår bokningsportal. Du kommer också kunna kontakta vår samarbetspartners servicedesk. 

Sitter elmätaren utomhus så är den tillgänglig för oss och då behöver du inte göra något alls. Vi meddelar dig ändå veckan som vi är i ditt område. 

Bor du i lägenhet är mätaren vanligtvis placerad i källaren eller trappuppgången. I dessa fall byter vi mätare utan att du behöver vara på plats. 

Hur lång tid tar mätarbytet?

Arbetet med att byta en elmätare tar ca 30 minuter och innebär att vi måste stänga av strömmen en kort stund för att utföra arbetet. Har du känslig elektronik så kopplar du bort den innan vårt besök. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Byte av fjärrvärmemätare tar ca 1-2 timmar beroende på storlek på mätaren (mindre tid för tex en villa och lite längre tid för flerbostadshus och företag). Värmetillförseln kommer vara avbruten under denna tid men det kommer endast märkas genom att du inte får något tappvarmvatten.

Kan man boka om sin tid om den första bokningen inte skulle passa?

Ja, du som kund kommer att kunna logga in på vår bokningsportal. Där kan du bekräfta anvisad tid, alternativt boka om tiden till en annan närliggande tid. Du kommer också kunna kontakta vår samarbetspartners servicedesk.

Vilka uppgifter behöver jag som kund för att kunna logga in?

Du behöver ärende-id och kundnummer för att kunna logga in på bokningsportalen. Ditt kundnummer hittar du på din faktura och på Mina sidor. Ärende-id och kundnummer hittar du även på det brev du kommer att få avseende avisering om mätarbytet.

Vilka öppettider har vi öppet för frågor?

Kundservice på ONE Nordic, vår samarbetspartner, kommer att ha öppet helgfria vardagar mellan kl. 8:00-17:00.

Du kan också nå vår kundservice på info@ueab.se.

Vad behöver jag göra eller tänka på inför mätarbytet?

Sitter mätaren inomhus behöver vi komma in till dig. Du behöver först bekräfta din bokade tid i informationen vi skickar till dig, eller boka om tiden. När vi besöker dig ska en person över 18 år vara på plats och visa oss var mätaren sitter inne hos dig.

Kom ihåg att platsen där elmätarbytet kommer att ske ska vara tillgänglig för oss och i elsäkert* skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen för där bytet ska ske. Skydda eller klipp ner eventuella buskar framför mätarskåp om elmätaren är placerad utomhus (det behöver vara fritt minst en meter framför elmätaren). Se till eventuella husdjur inte är i vägen för våra tekniker. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det viktigt att du kopplar bort känslig elektronik.

Om du har en fjärrvärmemätare som skall bytas behöver platsen där mätaren sitter vara tillgänglig för oss så vi på ett säkert sätt kan komma åt mätaren. Plocka bort eventuella föremål som blockerar platsen där bytet skall ske. Notera även att fjärrvärmemätaren är elansluten och att vi även behöver komma åt denna anslutning. Bytet innebär att vi kopplar ifrån fjärrvärmen medan bytet sker samt att strömmen kan behöva brytas en kort stund.

Bor du i lägenhet är elmätaren vanligtvis placerad i källaren eller trappuppgången. I dessa fall byter vi elmätare utan att du behöver vara på plats. Vi kommer ändå att meddela dig vilken tidsperiod vi utför bytet eftersom vi kopplar från strömmen en kort stund.

Bra att veta är att Ulricehamns Energi äger elmätaren till din elanläggning och fjärrvärmemätaren om du har en fjärrvärmeanläggning. Vi behöver alltid kunna ha tillgång till mätaren eftersom den är en del av vårt elnät eller fjärrvärmenät.

*I enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732). 

Hur kan du identifiera de tekniker som kommer för att byta mätare?

Teknikerna från ONE Nordic, som utför mätarbytet på uppdrag av oss, ska alltid kunna uppvisa legitimation och du kan alltid ringa till vår kundservice på 0321-53 23 00 för att verifiera att det är rätt person som ringer på dörren. Bilarna är tydligt uppmärkta med både Ulricehamns Energi och ONE Nordic.

Vad händer om något skulle gå sönder i samband med ett besök?

Skulle olyckan vara framme pratar man i första hand med tekniker på plats alternativt kontaktar man ONE Nordics servicedesk eller Ulricehamns Energis kundservice på 0321-53 23 00. Ta gärna foto innan något eventuellt flyttas eller lagas.

Kommer strömmen att brytas vid ett mätarbyte?

Ja, vid byte av elmätare kommer strömmen att brytas under en kort tidsperiod om ca 30 minuter. Har du känslig elektronik så kopplar du bort den innan vårt besök. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats. 

Strömmen kan komma att brytas även under ett byte av fjärrvärmemätare. Under bytet kommer tappvarmvattnet att vara kallt. 

Kommer min faktura se annorlunda ut efter mätarbytet?

Nej, det kommer inte att märkas någon skillnad.

Hur länge sparas mina personuppgifter i era register?

All information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Måste jag betala för strömmen som går åt för att mäta min förbrukning?

De nya smarta elmätarna mäter inte sin egen förbrukning. Elmätaren är kopplad så att den drivs med ström innan vi börjar mäta din elförbrukning. 
 
Strömmen som driver fjärrvärmemätaren betalas av dig som kund. 

Var hittar jag som kund mer information om mitt avtal och min energiförbrukning?

Denna information finner du som kund till oss på Ulricehamns Energi på Mina Sidor. Du kan alltid kontakta vår kundservice på 0321-53 23 00 för stöd och hjälp.

Varför måste jag som kund ge Ulricehamns Energi tillträde till mätaren?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) punkt 3.13, som gäller i avtalet mellan kund och Ulricehamns Energi, är du skyldig att ge oss tillträde till anläggning och mätare.

Gäller endast elmätare

Kan ni flytta min elmätare samtidigt?

Nej, om du önskar flytta på elmätaren så behöver du anlita ett elinstallationsföretag.

Kan ni bygga om min mätartavla/mitt mätarskåp samtidigt?

Nej, du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Kan ni ändra huvudsäkringen samtidigt?

Nej, du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Har elmätaren en brytare som jag som kund kan använda?

Mätaren är försedd med en så kallad kundbrytare. Det innebär att du som kund kan bryta strömmen på din anläggning utan att vi som nätägare förlorar kontakt med elmätaren. Observera att kundbrytaren INTE ska användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen!

Min anläggning är frånkopplad, hur byter ni då min mätare?

Montören säkerställer först att det på ett säkert sätt går att genomföra mätarbyte på frånkopplad anläggning. Därefter genomförs mätarbytet på ett sätt som möjliggör avläsning av mätarställning på den befintliga samt den nya mätaren utan att din anläggning spänningssätts. Detta görs genom att koppla bort utgående kablar från mätaren till din anläggning. Innan montören lämnar platsen återställs anläggningen till samma status som när montören anlände.

Gäller endast fjärrvärmemätare

Finns det risk för läckage vid byte av fjärrvärmemätare?

Risken är väldigt liten då vi endast stänger av med servisventilerna. Tekniker kan lösa läckage i de allra flesta fall om det skulle uppstå. 

Vad händer om servisventilerna mot fjärrvärmenätet inte fungerar?

One Nordic manövrerar endast serviceventilern. Fungerar inte serviceventilerna avbryts arbetet och lämnas över till nätägaren för vidare hantering. 

Säkerhet & arbetsmiljö

Har teknikerna rätt kompetens?

Alla tekniker som ska utföra mätarbyten för el och fjärrvärme genomgår en gedigen utbildning där teori varvas med praktik och prov och allt arbete utförs på ett säkert sätt och följer en tydlig checklista.

Teknikerna arbetar i enlighet med elsäkerhetsanvisningar och direktiv för el och fjärrvärme. Teknikerna kommer alltid att genomföra en riskanalys på plats och om de inte anser att platsen eller anläggningen mätaren sitter på är säker kommer de att avbryta uppdraget. Vår samarbetspartner, ONE Nordic, kontaktar dig som kund för dialog kring vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Stänger ni av strömmen vid mätarbytet?

Vid byte av elmätare kommer vi att stänga strömmen en kort stund. Vid byte av fjärrvärmemätare bryts enbart strömmen till fjärrvärmemätaren. För säkerhets skull jobbar teknikerna alltid som om att strömmen är påslagen. Isolerade verktyg, skyddande handskar och isolerade skor är standard. 

Hur arbetar teknikerna på ett säkert sätt?

Arbete med el eller hett fjärrvärmevatten kräver alltid försiktighet. Vårt säkerhetsarbete innebär att vi analyserar och förbereder oss på allt vi kan, både för att uppfylla lagar och förordningar samt interna säkerhetsrutiner. Inför varje mätarbyte gör teknikern en riskanalys och avbryter arbetet om det finns risk för kropps‐ eller egendomsskada. 

Vem kontrollerar att arbetet utförs på rätt sätt?

Varje tekniker kontrollerar sitt eget arbete som följer gällande elsäkerhetsanvisningar. Utöver detta genomförs kontinuerliga stickprov, så kallade inspektioner, både av vår samarbetspartner, ONE Nordic, och av oss på Ulricehamns Energi.

Fakta om de nya smarta elmätarna

Vilka nya funktioner kommer de nya elmätarna att ha?

  • Öppet standardiserat kundgränssnitt: Kunden kan koppla upp sin utrustning
  • Mätning av spänning, ström, aktiv‐ och reaktiv effekt per fas
  • Fjärrstyrd till‐ och frånkoppling: Exempelvis vid utflytt
  • Fjärrstyrd konfiguration: Till exempel uppdatering av mjukvara på distans
  • Registrering av elförbrukning var 15:e minut
  • Avbrottsregistrering: Ett mer effektivt sätt att hantera strömavbrott. Nätägaren kan upptäcka avbrott och åtgärda dem snabbare.

Vilka nya möjligheter det ger mig som kund?

På din nya elmätare kommer det att finnas en intern brytare och ett så kallat kundgränssnitt. Med kundgränssnittet (RJ12), kan du ansluta utrustning för att få tillgång till mätdata i nära realtid. För att aktivera kundgränssnittet kontaktar du vår kundservice. All kundutrustning kopplas till det lokala kundgränssnittet och du som kund ansvarar för den anslutna utrustningen.

Hur stor är den nya elmätaren?

Standardmått för våra mätare är följande:

  • 1 fas‐mätarens mått: Höjd 301,5mm, Bredd 130mm, Djup 71 mm
  • 3 fas‐mätarens mått: Höjd 263,5mm, Bredd 177mm, Djup 79mm

Vad heter den nya mätaren?

Nästa generations smarta elmätare tillverkas av mätartillverkaren Iskraemeco.

  • 1‐fas mätaren heter: IE.5-ED1
  • 3‐fas mätaren heter: 5-TD1

Kommer jag få tillgång till mätdata rörande min förbrukning?

Du som kund har alltid tillgång till din mätdata på Mina Sidor.

Kommer Ulricehamns Energi tillhandahålla utrustning till det lokala kundgränssnittet?

Nej, Ulricehamns Energi tillhandahåller inte någon utrustning.

Jag vill använda M‐bus för min avläsning, är det möjligt?

Nej.

Vad kan jag få tillgång till via kundgränssnittet?

Den data som du som kund kan få tillgång till via kundgränssnittet är exempelvis effekt, spänning och ström per fas samt din mätarställning.

Information som går att få ut från kundgränssnittet

Datum och tid i format YYYYMMDD TT:MM:SS
Mätarställning Aktiv Energi Uttag i kWh
Mätarställning Aktiv Energi Inmatning i kWh
Mätarställning Reaktiv Energi Uttag i kVArh
Mätarställning Reaktiv Energi Inmatning i kVArh
Aktiv effekt Uttag i kW (Momentan trefaseffekt)
Aktiv effekt Inmatning i kW (Momentan trefaseffekt)
Reaktiv effekt Uttag i kVAr (Momentan trefaseffekt)
Reaktiv effekt Inmatning i kVAr (Momentan trefaseffekt)
Aktiv effekt L1 Uttag i kW (Momentan aktiv effekt)
Aktiv effekt L1 Inmatning i kW (Momentan aktiv effekt)
Aktiv effekt L2 Uttag i kW (Momentan aktiv effekt)
Aktiv effekt L2 Inmatning i kW (Momentan aktiv effekt)
Aktiv effekt L3 Uttag i kW (Momentan aktiv effekt)
Aktiv effekt L3 Inmatning i kW (Momentan aktiv effekt)
Reaktiv effekt L1 Uttag i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Reaktiv effekt L1 Inmatning i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Reaktiv effekt L2 Uttag i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Reaktiv effekt L2 Inmatning i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Reaktiv effekt L3 Uttag i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Reaktiv effekt L3 Inmatning i kVAr (Momentan reaktiv effekt)
Fasspänning L1 i V (Momentant RMS‐värde)
Fasspänning L2 i V (Momentant RMS‐värde)
Fasspänning L3 i V (Momentant RMS‐värde)
Fasström L1 i A (Momentant RMS‐värde)
Fasström L2 i A (Momentant RMS‐värde)
Fasström L3 i A (Momentant RMS‐värde)

Varför blinkar det rött på min nya elmätare?

Det finns två dioder som blinkar i takt med energiförbrukningen, de blinkar 1000 gånger för varje kWh, det vill säga, 0,001 kWh per blinkning.

Vilken IP klass har den nya elmätaren?

IP54

Hur kommunicerar de nya elmätarna?

De nya smarta elmätarna kommunicerar via Telias telekomnät genom en teknik som kallas för NB IoT (Narrow Band Internet of Things). Man kan förenklat säga att de nya mätarna kommunicerar över mobilnätet som en mobiltelefon.

Hur korrekta är elmätarens mätvärden?

Elmätaren uppfyller de krav som ställs i Svensk Standard SS-EN 50470‐3 Class B samt av SWEDAC upprättade föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2022:8).

Antenn

Kommer den befintliga antenn som jag har försvinna?

Normalt sett ska det inte behövas någon extern antenn för kommunikation med de nya elmätarna. I de fall som det ändå behövs kommer den befintliga antennen i möjligaste mån återanvändas, i annat fall ersättas med en ny.

Kommer ni att täta alla hål när ni sätter upp en ny antenn?

Om vi behöver byta gammal antenn mot ny kommer vi så långt som möjligt sätta nya i samma hål. Om det blir otätheter åtgärdas dessa.

Mikroproducenter

Vad händer om jag sätter upp solceller efter att jag fått en ny elmätare installerad?

Om ni vill sätta upp solceller måste ert elinstallationsföretag kontakta oss på Ulricehamns Energi för att aktivera funktionen kopplad till produktion. Den nya mätaren är redan förberedd för att kunna hantera både förbrukning och produktion.

Produktionsanläggningar

Jag har redan solceller och fick en ny mätare när jag installerade dessa. Behöver jag nu byta elmätare igen?

Har du en ny mätare av märket Iskraemeco berörs du inte av mätarbyte.

Alla övriga mätare skall bytas till den nya sorten. Detta gäller även om man nyligen fått ny mätare för att hantera även din produktion. Den nya mätaren är redan förberedd att kunna hantera både förbrukning och produktion. Du kommer framöver bara att ha en mätare.

Säkerhet & hälsa

Medför bytet till de nya mätarna några säkerhetsrisker för mig som kund?

Nej, vi följer arbetsmiljö- och miljölagar. Det är viktigt att hålla barn och husdjur borta under pågående arbete. Tekniker är utbildade och kommer utföra allt arbete på ett säkert sätt. För elmätare utförs arbetet i enlighet med gällande elsäkerhetsanvisningar. 

Jag är elöverkänslig eller strålkänslig?

För elöverkänsliga kunder hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten för vidare utredning. Ring 010‐205 20 00.

Är de nya mätarna CE-märkta?

Ja, de nya mätarna är CE-märkta.

Hur mycket strålning avger mätarna?

Ulricehamns Energi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer gällande strålning och all utrustning ligger under dessa riktlinjer. Frågor om strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten på telefon 08‐799 40 00.

Jag vill inte ha ny mätare (på grund av tekniken)

Eftersom Riksdagen har ställt krav på flera nya funktioner som framtidens elmätare ska ha, måste vi byta ut din elmätare för att leva upp till de kraven. Vi behöver även byta ut fjärrvärmemätare om du har en sådan, eftersom vi i samband med bytet av elmätare ändrar insamlingssystem.

Mer information

ei.se

Angeånde de nya funktionskraven hänvisar vi till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

De nya smarta mätarna är hållbara

Vem producerar elmätaren?

Elmätarna tillverkas av Iskraemeco och fjärrvärmemätarna av Kamstrup. De båda tillverkarna uppfyller alla krav i enlighet med de specifikationer som satts upp av Ulricehamns Energi för att uppfylla Riksdagens beslut. 

Hur är arbetsförhållandena i fabriken?

Vi utvärderar och kontrollerar regelbundet våra leverantörer för att upptäcka oetiska affärsmetoder. Vi förväntar oss också att de delar våra affärsetiska värderingar. Vid upphandlingar ställer vi krav på miljö, arbetsmiljö och säkerhet och kräver att våra leverantörer godkänner våra uppföranderegler för leverantörer.

Är den nya mätaren tillverkad på ett hållbart sätt?

När det gäller mätarna har tillverkarna lång erfarenhet av att designa och producera energi‐ och resurseffektivt, till exempel genom att ha reducerat antalet komponenter i de smarta mätarna. Mätarna är även utformade på ett sådant sätt att de är enkla att dela upp i olika material och återvinna om/när de någon gång skall bytas.

Hur planerar ni logistiken vid mätarbytena?

De mest hållbara transporterna är de som vi aldrig utför. Vi gör allt för att minimera och samordna när vi ska besöka alla våra kunder och transportera personal och utrustning, som verktyg och mätare. 

Ett arbetsordersystem räknar ut den mest optimala körsträckan. Vi jobbar hårt för att tidsbokningarna ska fungera för att inte behöva åka ut till slutkunder mer än en gång, bland annat genom tydlig kommunikation i exempelvis aviseringar och påminnelser inför besök. 

Vi försöker även planera mätarbyten i elrum med många mätare, till ett och samma tillfälle för att minimera miljöpåverkan och minska påverkan på infrastrukturen. 

Varför kör ni inte elbil när ni byter mätare?

Uppdragets omfattning, dess geografiska utspridning och körmönster passar inte in i dagens laddningsinfrastruktur. 

Det drivmedel vi valt är förnybart och fossilfritt av typen HVO100, som används i en konventionell dieselmotor men är framställt från avfall och olika rest‐ och biprodukter. Därmed blir det inga nettoutsläpp av koldioxid under våra körningar. 

Hur säkerställer ni att den gamla mätaren demonteras?

Vår externa tillverkare väger allt som de får in. Eftersom vi exakt vet vad varje mätare väger får vi kontroll över inlämningen.

Hur återvinner ni de gamla mätarna?

Avfallshierarkin anger i vilken ordning avfall bör behandlas för att uppnå de svenska miljömålen. Vi följer den. Eftersom vi inte kan återanvända den gamla elmätaren – det kan finnas lagrad information i den – väljer vi istället att återvinna materialet i mätaren.

Vi samarbetar med en extern leverantör av återvinning som sorterar ut metaller och plaster som blir råmaterial till nya produkter.

Skip to content