Gatljus

8 000 trygga punkter

Vi ansvarar för kommunens gatljus

På uppdrag av Ulricehamns kommun ansvarar vi för drift och underhåll av kommunens cirka 8 000 gatljuspunkter.

Gatljus 3

Besparingar för framtiden & miljön

Vi har bytt ut samtliga armaturer i Ulricehamns kommun från kvicksilverlampor till lampor av lågenergityp. Från 125 watt till 50 och 70 watt, energiåtgången har minskat från 3,5 miljoner kWh ner till 2,5 miljoner kWh. Ett arbete som innebär stora miljömässiga och ekonomiska besparingar.

Alla nya armaturer som installeras är av typen LED och har längre livslängd än de gamla lamporna. Dessutom ger de ett bra ljus över hela sin livslängd. Ljus som värnar om vår miljö och som ligger helt i linje med vår strävan att kunna påverka din och vår vardag.

Anmäla en trasig gatlykta

Tack vare ett flerårigt arbete, med att inventera samtliga gatlyktor i Ulricehamns kommun, kan vi enkelt identifiera varje gatljus med hjälp av ett ID-nummer.  Ser du en trasig lykta är vi jätteglada om du noterar numret som står på klisteretiketten på stolpen. Då vet vi vilken stolpe det är som behöver åtgärdas. Varje halvår genomför vi två större genomgångar av gatljuset. Det innebär att vi sammanställer och åtgärdar alla ärenden som vi fått under den gångna perioden.

Vill du felanmäla en gatlykta så kan du enkelt fylla i formuläret nedan. Du är också välkommen att ringa oss på telefon 0321-532300 eller mejla till info@ueab.se

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!