För Elinstallatörer

För- & Färdiganmälan

Föranmälan.nu

Ulricehamns Energi erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får du en smidig hantering av ditt ärende – med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när ärendena behandlats.

Föranmälan.nu är ett verktyg som sparar både tid och resurser.  Både för dig och för oss. Inte minst så slipper vi onödig tidsåtgång orsakad  av traditionell postgång.

Så funkar det

Som installatör skapar du snabbt och enkelt ett konto som direkt kan användas för att lägga upp för- och färdiganmälningar. När en föranmälan registrerats får vi ett mejl om att ett nytt ärende har skapats. På samma sätt meddelas du när vi gett sitt installations-medgivande eller önskar kompletterande upplysningar. Kommunikationen sköts automatiskt och man blir alltid påmind när ett ärende ändrar status.

Tips på läsning

Kom igång

  1. Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett kostnadsfritt installatörskonto.
  2. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss.

Ledningsanvisning

Fråga först

Fråga först, gräv sen. Om du planerar att utföra grävnings- eller borrningsarbete skall du alltid registrera det på Ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet. Då det kan finnas el-, opto-, fjärrvärme-, vatten- eller avloppsledningar där du tänker gräva.

Registrering på Ledningskollen gör du via Ledningskollen.se där du registrerar ett konto och sedan registrerar ett ärende där du markerar var du tänker gräva. Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst som gör att du kommer i kontakt med oss och andra ledningsägare om det finns några ledningar där du tänker gräva.

Efter anmälan till Ledningskollen tar vi normalt kontakt och skickar digitalt material inom 3 arbetsdagar, fysisk utsättning sker normalt inom 5 arbetsdagar.

Ledningsanvisning sker endast på ordinarie arbetstid utom vid akuta händelser. Vid akut behov av utsättning ring 0321-53 23 00 och välj felanmälan i knappvalen.

Så funkar det

Vid utsättning av ledningsanvisning skall alltid kunden eller en representant för kunden finnas på plats.

Om önskemål om snabbare ledningsanvisning än tre arbetsdagar, debiterar vi en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar. Beställaren ansvarar för att underhålla och förstärka utsatta markeringar. Ny utsättning inom samma område debiterar vi med en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Skador med kundavbrott som uppkommer på ledningar i samband med grävning utan anvisning eller som orsakats av försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer. Notera att i de fall skadan är av mindre karaktär och inte orsakar driftstörning, t ex en mantelskada på kabel eller ett tilltryckt rör eller ledning utgår ingen debitering.

Rör ej skadad kabel

En skadad elkabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras! Har man skadat eller grävt av en elkabel så skall man genast lämna schaktgropen och kontakta ledningsägaren, Ulricehamns Energi AB, tel. 0321-53 23 00, välj knappval felanmälan.

Skylt varning

VID KONSTATERAD ELLER MISSTÄNKT SKADA PÅ
EN ELKABEL

Kontakta oss omgående. Stanna kvar på platsen, håll behörigt avstånd och bevaka kabeln.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!