Kolfiber

Avfall av kolfiber sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.

Stort avfall av kolfiber sorteras som restavfall , och lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog.