Textilier – rena

Textilier – Rena. Trasiga är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade textilier. Sortera som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade textilier kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.