Skinnkläder – hela

Hela skinnkläder sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Trasiga skinnkläder sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.