Mjukisdjur – rena. Hela eller trasiga

Mjukisdjur – rena, sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade mjukisdjur kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.