Kramdjur

Kramdjur sorteras i textilinsamlingen och lämnas på Övreskog.