Flergångskasse i tyg – rena

Flergångskassar i tyg sorteras som textilier. Trasiga är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade textilier. Sorteras som Kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Blöta/nedsmutsade material av tex textil, läder/regnkläder kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.