Filt

Filtar  – Rena. Trasiga är okej, men dock inte blöta/nedsmutsade filtar. Sorteras i textilinsamlingen och lämnas på Övreskog.