Filt – rena. Hela eller trasiga

Filtar  – Rena. Trasiga är okej. Sorteras som kläder och textilier och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Blöta/nedsmutsade filtar kan inte återvinnas, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.