Påse av plast med metallbeläggning

Påse av plast med metallbeläggning sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.