Medicinkarta (plast)

Medicinkarta (plast) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.