Galge (som följt med ett klädköp)

Galge av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.