Medicinkarta av metall

Medicinkarta av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.