Videoband

Videoband sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs väl förpackat i sopkärlet för hushållsavfall.

Videoband är långt avfall och som inte kan föras in löst i en panna för avfallsförbränning då det finns risk för bakbränder.