Matolja (förpackat i plastflaska)

Matolja – förpackat i till exempel PET flaska på 1,5 liter, sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.