Handduk

Handduk sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.