Blomjord

Blomjord sorteras som komposterbart i egen kompost eller brännbart i ljus/färgad påse till sopkärlet för hushållsavfall.