Stenplatta – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Stenplatta

Stenplatta sorteras tillsammans med betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt som konstruktionsmassor och lämnas på Övreskog. Obs! Varken blåbetong, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast, vegetation eller någon annan förorening får följa med!