Skinnkläder – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Skinnkläder

Hela skinnnkläder sorteras som kläder och textilier och lämnas på Övreskog eller i förekommande fall i en klädcontainer på en återvinningsstation.

Trasiga skinnkläder sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.