Latrin – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Latrin

Latrin är ett hushållsavfall. Man kan beställa latrinhämtning av den avfallsentreprenör som Ulricehamns Energi avtalat med. Se www.ueab.se för information om priser och villkor.

Bäst är att ha en toalettlösning som gör att man kan ta hand om latrin/förmultnad latrin på den egna fastigheten. Ta kontakt med miljöenheten på Ulricehamns kommun. 0321-595000. Se också deras hemsida www.ulricehamn.se.