Hö och halm – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Hö och halm

Löst hö eller lös halm sorteras som komposterbart och läggs i egen kompost eller lämnas i kompostfacket på Övreskog.

Hö eller halm i balar är inte hushållsavfall. Det kan inte tas emot varken för kompostering eller förbränning. Sådana stora mängder hö eller halm hanteras bäst på gården eller så kontaktas en avfallsentreprenör för t ex borttransport med container.