Grovavfall – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Grovavfall

Grovavfall kan man som privatperson lämna gratis på Övreskogs återvinningscentral ÅVC. Grovavfall är avfall som inte får plats i soptunnan.

Avfallet skall sorteras i bland annat återbruk/Ge & Ta, användbara prylar, plastförpackningar, tidningar, burkar, glas, vitvaror, kläder och textilier, porslin, keramik, farligt avfall, skrot, trä, fönster, wellpapp, trädgårdsavfall (ej köksavfall som t.ex. kaffesump, fruktrester och dyl.), elektronikskrot, bilbatterier, kyl- och frysskåp, däck med/utan fälg, betong och konstruktionsmassor, isolering och gips.

Det är endast avfall som inte går att lämna för återbruk, återvinning eller annan speciell behandling som ska läggas i containern för brännbart avfall, sk restavfall.

Större mängder kan lämnas men betraktas inte som hushållsavfall/grovavfall utan som verksamhetsavfall och ska vägas in för betalning, kontakta personal på plats. Tex om du kommer med en traktor, lastbil eller dylikt så betraktas det som verksamhetsavfall. Kontakta gärna istället en avfallsentreprenör för att t ex hyra en container att lägga avfallet i.

Vissa avfallsslag tas inte emot alls på Övreskog, det är explosivt avfall, mediciner, döda djur, latrin/gödsel, ensilageplast, väldigt stort avfall såsom båtar och stora stubbar samt stora mängder långt avfall såsom tygrullar, nät och band. Sök på dessa avfallsslag i sorteringsguiden för vidare information.

Vissa avfallsslag är begränsade i mängd. Sök och läs om asbest, tryckt virke och invasiva växter.