Betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt – Ulricehamns Energi AB

Sorteringsguide

Vad ska sorteras var?

Sök på den produkt du undrar över.

Betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt

Betong, sten, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt sorteras som konstruktionsmassor och lämnas på Övreskog. Obs! Varken blåbetong, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast, vegetation eller någon annan förorening får följa med!