Pågående arbeten

Pågående arbeten

Väg och Fjärrvärme

Anläggning
Fräsningar och toppningar av asfaltsbeläggningar har skett och kommer att ske under hösten på ett flertal ställen i kommunen. Kommunen gör nu också en asfaltscanning över vägnätet för att vi tillsammans bättre skall kunna bedöma framtida behov och planering av nyasfaltering.
4 st nya busshållplatser är gjorda i år, de ligger på Jönköpingsvägen, Parkgatan/Netto, Tre Rosors Väg/Karlslätt och vid Tre Rosors Väg/Stenbocksgatan. Rondellen till Lassalyckan uppgraderas med ny beläggning och plattor. Arbetet med utökning av pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet är påbörjad.

På Vist Industriområde pågår en fjärrvärmeanslutning av en större kund ”Vist logistic” och på Rönnåsen skall Götesson utöka sin anslutning med en nästan lika stor tillbyggnad.

VA

Arbetet med nya skidspår, gångtunnlar mm på Lassalyckan börjar nu bli färdigt, här återstår nu endast lite återställning.

Vi har haft det årliga tillsynsbesöket av MSB på våra reningsanläggningar på avloppssidan och allt var i sin ordning.
På Ulricehamns vattenverk har vi startat arbetet med att byta ut det gamla ventilationsaggregatet från1974.

I Marbäcks vattenverk pågår arbetet med att byta ut våra Järn och manganfilter då dom gamla faller för åldersstrecket.

Fiber

Våra fiberprojekt fortlöper enligt plan och utbyggnad pågår för fullt inom flera områden av kommunen. Vi har hittills i år anslutit över 400 kunder och vi räknar med att det även i år blir över 1000 st. nya kunder.

I vårt projekt ”Fiber till villa” pågår utbyggnad för närvarande i områdena Vegby, Rånnaväg samt Ulricehamn. Vegby och Rånnaväg kommer att färdigställas under året medan utbyggnaden i Ulricehamn beräknas pågå fram till mitten av 2019.
När det gäller landsbygd så pågår utbyggnad i projekten Norra och Södra Ulricehamn, vilka tillsammans möjliggör fiberanslutning för drygt 1000 hushåll.

EL

Slutarbetet med ändringen av elnätet i Hökerum pågår efter diverse samförläggningar med Fibernätet i området. Arbete pågår även i Timmele med att byta nätstationen vid Ätradalsskolan och detta medför även förändringar på hela 12 kV-nätet i Timmele.

Gatubelysning
Vårt omfattande projekt att inventera och dokumentera all gatubelysning pågår. Målet är att vi skall ha inventerat 75 % av vårt gatubelysningsnät till årets slut. Vi har i hittills i år inventerat 2 038 st. av de 2 389 ljuspunkterna som krävs i år.

Förstärkningsarbete med nya gatubelysningskablar, fundament och stolpar i Gällstad-Rånnaväg med omnejd pågår fortfarande. Det är områden som rustas upp i samband med fiberutbyggnaden i området.

Planering

Arbeten inför WC 2019 pågår för vår del bl.a. med mätningsarbeten och kalkyluppföljning. En syn av utfört arbete inför FIS-kontrollanternas besiktning ska ske den 8/10. Vi har ritat på en utökning av pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet liksom mindre ändringar vid cirkulationen på Tre Rosors Väg vid Idrottsgatan. Härnäst väntar ritningsarbete för den sista busshållplatsen som ska göras i ordning belägen vid Brunnvägen och där innefattas även en bit gc-väg.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!