Ledningsanvisning

Fråga först – gräv sen!

Om du planerar att utföra grävnings- eller borrningsarbete skall du alltid registrera det på Ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet. Då det kan finnas el-, opto-, fjärrvärme-, vatten- eller avloppsledningar där du tänker gräva.

Registrering på Ledningskollen gör du via Ledningskollen.se där du registrerar ett konto och sedan registrerar ett ärende där du markerar var du tänker gräva. Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst som gör att du kommer i kontakt med oss och andra ledningsägare om det finns några ledningar där du tänker gräva.

Efter anmälan till Ledningskollen tar vi normalt kontakt och skickar digitalt material inom 3 arbetsdagar, fysisk utsättning sker normalt inom 5 arbetsdagar.

Ledningsanvisning sker endast på ordinarie arbetstid utom vid akuta händelser. Vid akut behov av utsättning ring 0321-53 23 00 och välj felanmälan i knappvalen.

Ledningskollen Ulricehamn

Så funkar det

Vid utsättning av ledningsanvisning skall alltid kunden eller en representant för kunden finnas på plats.

Om önskemål om snabbare ledningsanvisning än tre arbetsdagar, debiterar vi en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar. Beställaren ansvarar för att underhålla och förstärka utsatta markeringar. Ny utsättning inom samma område debiterar vi med en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Skador med kundavbrott som uppkommer på ledningar i samband med grävning utan anvisning eller som orsakats av försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer. Notera att i de fall skadan är av mindre karaktär och inte orsakar driftstörning, t ex en mantelskada på kabel eller ett tilltryckt rör eller ledning utgår ingen debitering.

Vid konstaterad eller misstänkt skada på en elkabel

En skadad elkabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras! Har man skadat eller grävt av en elkabel så skall man genast lämna schaktgropen och kontakta ledningsägaren, Ulricehamns Energi AB, tel. 0321-53 23 00, välj knappval felanmälan.

Stanna kvar på platsen och bevaka kabeln