Februari – Vår digitala sorteringsguide visar dig hur just ditt avfall ska sorteras

HUR SORTERAR DU HEMMA?

Det som är sopor för dig kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas. Det sparar massor av resurser och kan göra någon annan glad.

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Var tredje pappersförpackning som finns i livsmedelsbutiken är tillverkat av återvunna förpackningar. När vi återvinner ser vi till att naturens material inte försvinner ur kretsloppet.

VÅR DIGITALA SORTERINGSGUIDE

Vår sorteringsguide finns i två olika format där den ena är digitalt sökbar och en i PDF format som hjälper dig att sortera rätt.

SORTERA RÄTT

I första hand behöver vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt, d.v.s. avfallsminimera. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns det alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser? Sortera det avfall du får genom att lämna det till återbruk och återvinning, så minskar du dina avfallskostnader och miljöpåverkan. Strax nordost om Ulricehamns tätort finns vår bemannade återvinningscentral Övreskog.
Här tar vi hand om det mesta och du kan alltid ställa frågor till oss.

FARLIGT AVFALL

Farliga ämnen kan finnas i små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in korrekt till Övreskog i originalförpackning, välpaketerat, förslutet och uppmärkt med innehåll. Hit räknas tex produkter som är brandfarliga eller skadliga för miljö och hälsa. Du känner igen dem då de har faro- och skyddsmärkning. Undvik farligt avfall – välj snällare produkter. Exempel är glykol, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar eller -lampor, rengöringsmedel, lim och färgrester, lösningsmedel, fogmassor, poolkemikalier, bilvårdsartiklar, oljor ex. spillolja, oljefilter, lysrör, lågenergilampor, batterier, sprayburkar, fotokemikalier. Explosivt avfall som airbags, laddningar till spikpistol och fyrverkerier får vi inte ta emot utan lämnas till försäljningsstället. Ammunition, sprängämnen, krut m.m. lämnas till polisen, kontakta dem först. OBS! Asbest och impregnerat virke är mängdbegränsat. Max 5 kg asbest/ tillfälle, impregnerat virke max 2 skottkärror/per tillfälle.

BYGGAVFALL

På Övreskog skall byggavfall sorteras i trä, fönster och dörrar med glas, ren gips, ren glasull/mineralullsisolering, porslin, betong, kakel, och dylikt samt övrigt brännbart. Tryckt virke se under farligt avfall.

MEDICINER

Överblivna mediciner är ett farligt avfall och skall lämnas direkt till ett Apotek. Hämta en genomskinlig medicinpåse på ett Apotek och lägg dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, i påsen och lämna in. Sprutor och kanyler skall också lämnas där, hämta speciell behållare på ett Apotek.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera hemma och du får ett fint jordförbättringsmedel. Eller så lämnar du det på Övreskog för kompostering där. Vi tar endast emot enstaka stubbar från villaträdgårdar

ÖVRIGA FRAKTIONER

Brännbart, kross, fyllnadsmaterial (t ex krukor, fönsterglas), bil- och MC-däck (max 8 per tillfälle), böcker, vitvaror samt wellpapp lämnas på Övreskog.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!