Din förbrukning

Din förbrukning påverkar både plånboken och miljön

Se din förbrukning

På ”Mina Sidor” får du koll på dina fakturor och din förbrukning, dygnet runt. Tjänsterna är kostnadsfria och kan hjälpa dig att se mönster i din elförbrukning. Ett smart verktyg som kan användas i vardagen.

Symbol graf

Energirådgivare

Energi- och klimatrådgivningen ger dig kostnadsfria och opartiska tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Det kan handla om ditt eget hus, en förening eller kanske ditt företag?

Symbol man

Vad är normal förbrukning?

Det finns flera faktorer som påverkar din elförbrukning. Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el. Här kan du läsa mer om normal energiförbrukning och kostnad för en villa.

Så kan du spara energi

Det finns många åtgärder som kan sänka dina din elförbrukning och därmed också minska dina kostnader och din miljöpåverkan. Faktum är att även små skillnader kan ha stor betydelse!

Dina elkostnader består av tre delar

Elförbrukning

Kostnad för den el som du har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag (cirka 25procent av totalkostnaden). Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

Eltransport

Kostnad för transport av elen till hemmet. Betalas till elnätsföretaget (cirka 25 procent av totalkostnaden).

Skatter & avgifter

Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten (cirka 50 procent av totalkostnaden). Dessa kostnader debiteras av elnätsbolaget, som i sin tur betalar in pengarna till staten.

Vill du ha mer information?

Mer information om hur kostnaderna är fördelade hittar du i foldern ”Kundens elkostnader” (se nedan) som är framtagen av Energiföretagen.

Din faktura

Två fakturor

Du som har Ulricehamns Energi som elnätsbolag får två olika fakturor. En ifrån oss och en ifrån din valda elhandlare.  Du får alltså två fakturor – en från elnätsbolaget och en från elhandelsföretaget.

Elnät

Ett elnätsavtal tecknas med det Elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar.

Elhandel

Ett elhandelsavta har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!