Priser & Villkor

Priser och villkor

Elnätspriser och allmänna avtalsvillkor för 2018

Energiskatt på el för 2019

Riksdagen har beslutat att energiskatten från och med 1 januari 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inklusive moms). Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Den förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh.

Det är ditt elnätsföretag (Ulricehamns Energi AB) som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Avtalsvillkor privatkunder

Ditt abonnemang hos oss regleras av de allmänna avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tagit fram gemensamt.
Avtalsvillkoren träder i kraft i samband med att du startar ett abonnemang hos oss.

Du hittar villkoren i sin helhet här:

Avtalsvillkor företag

Elleverans i Sverige regleras av allmänna avtalsvillkor som Svensk Energi och Konsumentverket gemensamt har tagit fram.

I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder avtalsvillkoren i kraft. För företag finns två olika avtalsformer, avtal för näringsidkare (N) samt avtal för kunder med högspänningsabonnemang (H).

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!